Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viahouseofpain houseofpain
1119 33b7
Sa na świecie mężczyźni którzy skoczyliby za swoją kobieta w ogień. Którzy nie widza świata poza nia. Dla których jest wyjątkowa księżniczka. Dla których nie ma świata bez niej. Szkoda, ze to była tylko moja wyobraźnia o Tobie. Szkoda, ze jestes jeszcze większym chujem niz wszyscy inni. Mam nadzieje, ze kiedys ktos skrzywdzi Ciebie tak jak Ty mnie.
— Do K.
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaanakarenina anakarenina

April 10 2015

Po co się z tym męczyć i bawić w sentymenty, to już nie to miejsce i czas.
— spinache
5093 2d9c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimchuckbasss imchuckbasss
2741 a656
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamyteatime myteatime
8224 6616 500
Reposted fromunr-eal unr-eal vialoveveryone loveveryone
Sometimes you need to burn bridges to stop yourself from crossing them again.
— L. Gabriel
Reposted fromcaraseen caraseen viamyteatime myteatime
Siedzisz mi w głowie tak jak potrafią tylko nieobecni.
— Sarah Kane
Reposted fromrazemosobno razemosobno via666th 666th
0513 ffc2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via666th 666th
0169 e78f
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via666th 666th
3675 f81a 500
Dawno się nie odzywałeś. Dawno nie płakałam przez Ciebie. Nie martw się, właśnie nadrobiłeś zaległości.
W związku rządzi ten, kto kocha mniej
Reposted fromladia ladia viaunpredictablee unpredictablee

March 26 2015

Reposted fromsknnylvee sknnylvee via666th 666th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl