Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2015

Po co się z tym męczyć i bawić w sentymenty, to już nie to miejsce i czas.
— spinache
5093 2d9c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimchuckbasss imchuckbasss
2741 a656
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamyteatime myteatime
8224 6616 500
Reposted fromunr-eal unr-eal vialoveveryone loveveryone
Sometimes you need to burn bridges to stop yourself from crossing them again.
— L. Gabriel
Reposted fromcaraseen caraseen viamyteatime myteatime
Siedzisz mi w głowie tak jak potrafią tylko nieobecni.
— Sarah Kane
Reposted fromrazemosobno razemosobno via666th 666th
0513 ffc2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via666th 666th
0169 e78f
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via666th 666th
3675 f81a 500
Dawno się nie odzywałeś. Dawno nie płakałam przez Ciebie. Nie martw się, właśnie nadrobiłeś zaległości.
W związku rządzi ten, kto kocha mniej
Reposted fromladia ladia viaunpredictablee unpredictablee

March 26 2015

Reposted fromsknnylvee sknnylvee via666th 666th
6947 c0c8
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter via666th 666th
3178 d9a6
Reposted fromfor-witches for-witches via666th 666th
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viaWhiltierna Whiltierna
2120 a044
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vianiee niee
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaszatanista szatanista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl